Op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Deze dag is door de Nederlandse overheid aangewezen als nationale feestdag. Op deze dag worden altijd veel activiteiten georganiseerd. Dit jaar is dat vanwege corona allemaal anders. Bevrijdingsdag valt dit jaar in een lustrumjaar (2020). We vieren dit jaar voor de 75e keer de vrijheid van Nederland. Een vrijheid die we meer en meer waarderen in deze periode van beperking van onze vrijheden.

Is er dit jaar sprake van een vrije dag op 5 mei, omdat het een lustrum jaar is?

Hoewel Bevrijdingsdag een feestdag is, betekent dit niet dat iedereen een vrije dag heeft. Ook niet als het een lustrumjaar is. In de wet is niet opgenomen dat bepaalde feestdagen gelden als een vrije dag. Of iemand vrij heeft, is afhankelijk van wat er in arbeidsovereenkomst/ arbeidsvoorwaarden staat, of wat er in de CAO staat. Zo hebben veel mensen tijdens lustrum jaren op 5 mei op grond van een geldende CAO een vrije dag.

Verlof opnemen

Is in de arbeidsovereenkomst/ arbeidsvoorwaarden of de CAO niets opgenomen, dan kan een werknemer een verzoek doen voor verlof. Een dergelijke verlofaanvraag kan schriftelijk worden gedaan. Een werkgever kan een aanvraag weigeren als sprake is van zogenoemde ‘gewichtige redenen’. Hierbij kan je denken aan een gevaar voor de bezetting binnen de organisatie. De regelgeving omtrent verlof aanvragen geldt onverkort in dit geval.

Dus heb je een vrije dag morgen op basis van je arbeidsovereenkomst/ arbeidsvoorwaarden dan wel CAO, dan is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Weet je het niet zeker; check dan even je voorwaarden of je morgen vrij bent of vrij dient te nemen.

We wensen iedereen in deze bijzondere tijden in elk geval een mooie dag toe. Een dag om de vrijheid te vieren. Een vrijheid die we de afgelopen periode nog meer hebben leren waarderen.

Vragen

Heb je vragen over verlofdagen of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Wij adviseren je graag verder.