Ondernemers en ZZP-ers die worden getroffen door de Coronacrisis, kunnen bij de belastingdienst relatief eenvoudig vragen om een bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden.

Om voor het uitstel in aanmerking te komen, dient u eerst aangifte te doen. Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u de belastingdienst verzoeken om het bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden.

Er kan uitstel worden aangevraagd voor: de inkomstenbelasting, Loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, vfjuk energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

U kunt het uitstel online (met DigiD) aanvragen via de website van de belastingdienst of per brief.

Let op!
Indien er sprake is van een vennootschap, dient een bestuurder binnen 2 weken nadat de belasting betaald had moeten zijn een melding betalingsonmacht te doen. Omdat niet duidelijk is of voornoemd uitstel volstaat, adviseren wij u om bij een vennootschap ook een officiële ‘melding betalingsonmacht bij belastingen en premies’ bij de belastingdienst te doen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de belastingdienst of klik hier.