NIEUWS2019-12-23T20:44:30+00:00

Thuiswerken; het nieuwe normaal?

Veel werknemers werken voor zover dat mogelijk is nog steeds (gedeeltelijk) thuis. Het lijkt er bovendien op dat werknemers ook na de coronacrisis meer zullen thuiswerken. Thuiswerken heeft gevolgen voor de werkgever en roept vragen op. Is thuiswerken een recht? Gelden er eisen voor een thuiswerkplek? En wat is belangrijk als werknemers thuiswerken? In deze blog wordt hierop ingegaan. Thuiswerken is geen recht De wet kent geen recht op thuiswerken. Ook niet in tijden van corona. De werkgever heeft een instructierecht en kan bepalen hoe en waar de arbeid wordt verricht. In de Wet flexibel werken is wel geregeld dat een werknemer een verzoek kan doen tot wijziging van de arbeidsplaats en kan [...]

Per 1 juli 2020 meer quality time voor partners door verdere uitbreiding geboorteverlof

Goed nieuws voor de partner van de vrouw die bevallen is van een kind. Vanaf 1 juli 2020 kan de partner door verdere uitbreiding van het geboorteverlof (ook wel kraam- of partnerverlof genoemd) nog meer tijd met hen doorbrengen. Het geboorteverlof is in januari 2019 reeds uitgebreid en er vindt dus een nog verdere uitbreiding plaats. Overigens heeft een partner niet alleen na de bevalling recht op verlof, tijdens de bevalling heeft de partner van de vrouw die bevalt recht op calamiteitenverlof. Gedurende dit verlof geldt een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Op welk verlof een partner na de bevalling recht heeft, wordt hieronder uiteengezet. Geboorteverlof De partner van de bevallen vrouw heeft recht [...]

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 (lustrumjaar): iedereen vrij?

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Deze dag is door de Nederlandse overheid aangewezen als nationale feestdag. Op deze dag worden altijd veel activiteiten georganiseerd. Dit jaar is dat vanwege corona allemaal anders. Bevrijdingsdag valt dit jaar in een lustrumjaar (2020). We vieren dit jaar voor de 75e keer de vrijheid van Nederland. Een vrijheid die we meer en meer waarderen in deze periode van beperking van onze vrijheden. Is er dit jaar sprake van een vrije dag op 5 mei, omdat het een lustrum jaar is? Hoewel Bevrijdingsdag een feestdag is, betekent dit niet dat iedereen een vrije dag heeft. Ook niet als het een lustrumjaar is. In de wet is niet [...]

Alle openbare evenementen (ook zonder vergunning) verboden tot 1 juni!

In strijd met wat de Minister eerder aan de Telegraaf heeft laten weten en hetgeen nog steeds staat vermeld op Rijksoverheid.nl, zijn niet (enkel) de evenementen met een vergunnings- of meldplicht, maar alle openbare evenementen tot 1 juni 2020 verboden. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat de Veiligheidsregio’s de corona-noodverordeningen vaststellen en niet het kabinet. De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben voor evenementen gelukkig allemaal dezelfde definitie gehanteerd, maar deze definitie wijkt vervelend genoeg wel af van hetgeen de rijksoverheid hierover communiceert. In artikel 2.1 lid 3 van alle 25 noodverordeningen is bepaald dat: “Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.” In artikel 1.2 wordt daarbij aan ‘Evenement’ de volgende definitie toegekend: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering [...]

Coronacrisis: Einde van het heden of begin van uw toekomst?

Voor veel bedrijven zijn de gevolgen van het Corona-virus niet te overzien. Afnemende omzetten met gelijkblijvende kosten, drijven veel ondernemers richting een definitief einde. Dat hoeft echter niet het geval te zijn! Door op tijd maatregelen te nemen, kan dit definitieve einde van de onderneming worden afgewend. En hierbij geldt: Hoe eerder hoe beter! Vaak is een onderneming nog wel levensvatbaar in een afgeslankte vorm. Bijvoorbeeld met minder personeel of minder hoge huurlasten. En wanneer de onderneming tijdelijk op last van de regering is gesloten, zoals kappers of de horeca, hebben zij er soms baat bij om de onderneming even te pauzeren. Bijvoorbeeld tot het Corona-virus voorbij is. De situatie van iedere onderneming [...]

Mag je met collega’s lunchen of drankje na werk doen?

Een autoverkoper uit Borne is verdrietig, boos en wanhopig, nadat hij door de politie is aangewezen als organisator van een ‘Schijt aan corona-feest’, aldus AD.nl. Volgens de ondernemer is dat onjuist en was er enkel sprake van ‘het drinken van een biertje met zo’n 10 collega’s na afloop van een dag hard werken’. Feitelijk inderdaad een zeer groot verschil. Maar hoe zit dit juridisch? Blijkens de noodverordening van de veiligheidsregio’s geldt tot (in ieder geval) 28 april a.s.: “Het is verboden samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.” Om bedrijven, instellingen en andere organisaties te kunnen laten doordraaien, geldt hierop de volgende [...]

Eenvoudig uitstel van betaling bij belastingdienst aanvragen

Ondernemers en ZZP-ers die worden getroffen door de Coronacrisis, kunnen bij de belastingdienst relatief eenvoudig vragen om een bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden. Om voor het uitstel in aanmerking te komen, dient u eerst aangifte te doen. Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u de belastingdienst verzoeken om het bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Er kan uitstel worden aangevraagd voor: de inkomstenbelasting, Loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, vfjuk energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. U kunt het uitstel online (met DigiD) aanvragen via de website van de belastingdienst of per brief. Let op! Indien er sprake is van [...]

Vakantiedagen, vakantiegeld en het Corona-virus

Hieronder enkele actuele arbeidsrechtelijke vragen over vakantie en het Coronavirus. Verplicht (vakantie)dagen laten opnemen? Mag ik mijn werknemer vragen vakantie op te nemen nu er geen werk meer voor hem is? Een veel gestelde vraag in deze tijd. Vragen mag, verplichten niet. Zit je werknemer thuis omdat er geen werk meer voor hem is, of moet hij uit voorzorg in quarantaine? Dan moet je in beginsel zijn loon doorbetalen en kan de werknemer niet verplicht worden verlofdagen op te nemen. Bij ADV-dagen kan dit anders zijn. Heeft je werknemer ADV-dagen of andere gespaarde uren/dagen die niet als verlof worden aangemerkt? Dan kan je het opnemen van die dagen -afhankelijk van de afspraken die [...]

Duidelijkheid: Werktijdverkorting vervangen door NOW + andere steunmaatregelen

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over de regeling Werktijdverkorting. De overheid hield zich afzijdig. Gisteravond bleek waarom. Er is op de achtergrond gewerkt aan een andere oplossing: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid Iedere ondernemer met omzetverlies door het Corona virus (of een andere reden die niet valt onder het gewone ondernemersrisico), kan bij het UWV voor een periode van drie maanden compensatie vragen. Het omzetverlies moet minimaal 20% bedragen en de compensatie bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonkosten. Voorwaarde is wel dat er geen personeel mag worden ontslagen wegens economische omstandigheden. Deze regeling geldt nu voor zowel voor personeel [...]

Onduidelijkheden over werktijdverkorting

UPDATE Omdat dit artikel inmiddels door de actualiteit is ingehaald, plaatsen we voorafgaand aan het artikel deze update: Dinsdag 17 maart 2020 heeft de regeling nadere maatregelen aangekondigd. Daarmee zijn de knelpunten die in dit artikel staan beschreven opgelost. De regeling werktijdverkorting is per direct beëindigd.  Heeft u reeds een aanvraag ingediend dan wordt deze afgehandeld naar de nieuwe regels. Heeft u al een vergunning gekregen, dan kunt u daarvan gebruik blijven maken. Wilt u de vergunning verlengen, dan moet u dat doen conform de nieuwe regels. Werkgevers kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen en van het UWV een voorschot ontvangen. Dat geldt zowel voor het vaste personeel als voor het flexibele [...]